IMUPRO/Utredning födoämnesallergi

ImuPro

– en vägledning till bättre hälsa

Migrän, huvudvärk, IBS, diarré, högt blodtryck, övervikt, eksem, psoriasis, akne? Detta är några av de symtom som kan uppstå vid födoämnesallergi typ III.

ImuPro är ett koncept utvecklat av R-Biopharm i Tyskland och som kombinerar en sofistikerad blodanalys av IgG födoämnesallergier med unika, individanpassade rekommendationer.

En födoämnesallergi typ III (IgG) är en fördröjd inflammatorisk reaktion där symtomen uppstår först efter ett par timmar till dagar efter intag av ett specifikt födoämne. Detta gör att det är väldigt svårt att på egen hand identifiera vilket eller vilka ämnen det är som orsakar symtomen.  Även om du äter hälsosamt kan födoämnesallergier av typ III skapa en låggradig inflammation i kroppen vilken i sin tur kan orsaka många hälsoproblem. På Vänersnäshälsan kan du göra en IgG-utredning och sedan utifrån analyssvaret få hjälp med elimineringsfas, stabiliseringsfas och provokationsfas för att återinföra de ämnen du tidigare reagerat på. Du får också hjälp att identifiera dina eventuella “trigger foods”, dvs ämnen du ska undvika resten av livet för att må bra.

Pris/Boka

ImuPro Screen: 1495 kr

Analyserar 44 av de vanligast förekommande födoämnena som t ex mjölk och mjölkprodukter, sädesslag och ägg. Utförlig rapport med lättöverskådligt resultat. Rapporten är på svenska. Nutritionsguide medföljer inte. Genomgång på Vänersnäshälsan eller per telefon ingår.

ImuPro Basic: 2950 kr

Analyserar de 90 vanligaste födoämnena såsom kött, grönsaker, frukt, sädesslag, mjölkprodukter och ägg. Utöver en utförlig rapport med lättöverskådligt resultat ingår även en personlig nutritionsguide med rekommendationer för en 4-dagars rotationsdiet. Genomgång på Vänersnäshälsan eller per telefon ingår.

För bokning av ImuPro, ring 0521- 22 23 24 eller maila till info@vanersnashalsan.se

ImuPro Complete:

4950 kr

Analyserar 270 födoämnen och tillsatser (inklusive de 90 som ingår i ImuPro Basic). Du kan anpassa din diet ytterst selektivt efter analysresultatet vilket innebär fler alternativ till 4-dagars rotationsdieten. Utförlig rapport, personlig nutritionsguide, receptbok samt genomgång ingår.

För att se vilka födoämnen som ingår i respektive ImuPro-test, se www.imupro.se

ImuPro forts.

En dold födoämnesallergi är lätt att missa, men symtomen kan vara svåra att ignorera. Med hjälp av ImuPro kan du undersöka om förhöjda nivåer av IgG-antikroppar mot specifika födoämnen kan vara orsaken till dina besvär. På så sätt kan man åtgärda orsaken till dem istället för att behandla symtomen.

En god hälsa grundläggs i magen!

Stress, mediciner, bristfällig kost, alkohol, kaffe och te är några av de faktorer som kan reta tarmarna. Detta kan leda till att tarmslemhinnan skadas. När detta sker kan proteiner från olika födoämnen som man äter passera genom tarmslemhinnan och in i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika IgG-antikroppar bildas mot varje enskilt protein. Detta i sin tur orsakar en inflammatorisk process som är skadlig för kroppen.

Ca 20% av svenska folket har problem med irriterad tarm, vilket kännetecknas av svullen mage, gasbildning, oregelbundna toalettbesök och lös mage varvat med hård. Lider du av detta kan det även behövas en insats för att förbättra tarmfloran.

Vägen till en god hälsa börjar med att ta reda på orsaken till problemen istället för att behandla symtomen.

En ImuPro utredning visar vilka födoämnen din kropp reagerar på.

Genom att följa de råd rapporten ger kan man, om man har tur, bli av med sin IgG allergi. Processen följer tre steg:

1. Elimineringsfas

Under elimineringsfasen kan du äta alla födoämnen som du inte har förhöjda nivåer av IgG-antikroppar mot i en 4-dagars rotationscykel. Detta hjälper dig att förebygga utveckling av nya fördröjda födoämnesallergier samt säkerställer att du inte äter en ensidig kost. Samtliga ämnen med förhöjda nivåer av IgG-antikroppar undviks HELT under denna fas, vilket medför att den inflammatoriska processen kan minskas eller till och med stoppas helt. Symtomlindring kommer oftast inom några dagar till veckor.

2. Provokationsfas

Efter elimineringen inleder du en provokationsdiet där du gradvis återinför ett födoämne i taget. Provokationsfasen hjälper dig att identifiera dina triggerämnen (födoämnen som startar en reaktion). Genom att testa ett ämne i taget kan man se vilka ämnen som är orsak till dina symtom.

3. Stabiliseringsfas

I stabiliseringsfasen undviker du de triggerämnen som identifierats i provokationsfasen under minst ett år. Detta för att nivåerna av IgG-antikroppar kan minska och din kropp kan återhämta sig. Efter det kan du påbörja en ny provokationsfas under vilken det kan visa sig att ett eller ett par födoämnen är sådana du bör undvika permanent. På så sätt vet du alltså vad din kropp inte tål och hur du kan hålla dig frisk och symtomfri.

Observera att en IgG födoämnesallergi eller födoämnesintolerans INTE är samma sak som en klassisk IgE födoämnesallergi typ 1. Om du har en typ 1 allergi producerar din kropp IgE-antikroppar. Dessa kan orsaka en omedelbar allergisk reaktion där symtomen uppstår inom sekunder eller minuter. Vanliga symtom på IgE allergi är kraftig svullnad, andningssvårigheter, utslag, klåda eller i allvarliga fall alafylaktisk chock. ImuPro undersöker inte förekomst av IgE födoämnesalleriger.

Viktigt! En ImuPro utredning ersätter inte läkarundersökning, men kan utgöra ett mycket gott komplement. Innan du gör ett test, se till att försäkra dig om att dina symtom inte beror på något allvarligt tillstånd som kräver medicinsk behandling.