Hårmineralanalys

Hårmineralanalys

– ett värdefullt och spännande verktyg för att må bättre

Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Samspelet mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

I håret lagras mineraler, tungmetaller och annan information om din hälsa. Genom att analysera hårets sammansättning kan man spåra eventuella obalanser flera månader tillbaka i tiden.

Via hårmineralanalys, HMA, får du information om hur väl din kropp tar upp näring, om mineralerna har rätt proportion i förhållande till varandra, om du har några brister, hur väl dina inre organ avgiftar tungmetaller och hur din ämnesomsättning fungerar. Provet tas på Vänersnäshälsan och skickas till Trace Elements Inc i USA. Efter ca 3 veckor kommer resultatet med intressant läsning om varför du mår som du gör, kostrekommendationer för att må bättre och ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för korrigering av mineralobalanser som kan orsaka dina symtom.

De rekommenderade kosttillskotten är individanpassade, innehåller terapeutiska doser och kan köpas på Vänersnäshälsan.

Pris/Boka

HMA/hårmineralanalys: 1500 kr

Avancerad laboratorieanalys med korrigeringsförslag av kosten samt individanpassat kosttillskottsprogram. Rapporten är på svenska. Skickas gratis som pdf per mail, alternativt som papperskopia per post för 90 kr. 

Hälsorådgivning/genomgång av HMA: 500 kr

Ca 30-45 minuter på Vänersnäshälsan eller per telefon. Rekommenderas för att till fullo förstå analyssvaret och de rekommenderade förslagen. Papperskopia på analysen ingår.

HMA/hårmineralanalys
Omtestning: 1400 kr

Uppföljande analys ca 6 månader efter den första analysen. Eventuella korrigeringar av kostråd och kosttillskottsprogram. Rapporten är på svenska. Skickas gratis som pdf per mail, alternativt som papperskopia per post för 90 kr. Ingår vid hälsorådgivning/genomgång av HMA.

Hårmineralanalys forts.

Det är inte konstigt att vi inte alltid mår så bra. Maten innehåller inte samma näring som förr, vi utarmar och besprutar våra jordar hårt. Vardagen innehåller stress, felaktiga kostvanor och belastning av kemikalier i hudvårdsprodukter, mat, luft och vatten. Det är inga nyheter. Men vad får det för konsekvenser för kroppen och vad kan man göra åt det?

Allting hänger ihop!

Nervsystemet, miljöpåverkan, kostvanor, ämnesomsättning, hormonella system, stress och arv – det är många saker tillsammans som påverkar hur vi mår. Mineralhjulet ger oss en liten aning om hur komplicerad den inre miljön i människokroppen är, och varför det så lätt kan bli problem. Alla mineraler har antagonister och synergister – andra mineraler som de samverkar med och motverkas av. Får vi för mycket eller för lite av en mineral, påverkas dess motparter och stora obalanser kan snart visa sig i form av trötthet, värk, kramp, stelhet, sjukdom och så vidare.

Mineralerna har också en aktiverande eller dämpande effekt på nervsystem och hormonsystem. En hårmineralanalys är ett vetenskapligt och modernt verktyg för att spåra obalanser i mineralernas känsliga samspel. Genom att studera hårets sammansättning i ett mycket avancerat och högteknologiskt labb, kan Trace Elements Inc i USA inte bara se vilka eventuella brister du har. Minst lika viktigt är hur mineralerna samverkar eller motverkar varandra och vad man ska göra åt det. I en hårmineralanalys (HMA) får du reda på hur just din unika inre miljö ser ut, vilken metabolisk kroppstyp du har (ämnesomsättning) samt vilken kost du bör undvika respektive äta mer av.

Det individanpassade kosttillskottprogrammet håller hög kvalitet och säkerställer att du får i dig exakt det du behöver, i rätt dos och rätt kombinationer.

Vägen till en god hälsa börjar med att ta reda på orsaken till problemen istället för att behandla symtomen.

En HMA visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden. Detta till skillnad från ett blodprov som visar status precis när du tar provet, och ett urinprov som mäter vad som utsöndras vid provtillfället. Håret innehåller samtliga mineraler som finns i kroppen, och visar om rätt mineral finns på rätt plats och i rätt mängd.

Resultatet från en hårmineralanalys visar också hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt näringen i kosten omsätts till energi.

Det högteknologiska labb som tar emot hårproverna och utför analyserna, Trace Elements Inc i USA, har en enorm databas som bygger på över 1 miljon analyser och forskning sedan flera decennier. De har skapat ett unikt system för att tyda håranalyser och resultatet redovisas detaljerat i en individuell analysrapport där kostrekommendationer och ett skräddarsytt, högkvalitativt kosttillskottsprogram ingår. Programmet baseras på resultatet av analysen, på kunskaper om mineralernas samverkan med varandra och vitaminer samt den metaboliska hastigheten. Trace Elements är ackrediterade av U.S. Department of Health, finns representerade i över 46 länder som världsledande labb inom HMA och servar läkare, hälsopersonal och vårdinrättningar världen över.

Genom en HMA får du veta om du har en långsammare eller snabbare ämnesomsättning. Detta kan påverka hur du bryter ner maten, tillverkar hormoner, skapar energi och tendenser till olika symtom och besvär. Den beskriver hur effektivt näringsämnen utnyttjas, på cellnivå. Lättast kan kroppens ämnesomsättning liknas vid en motor, där mineralerna är tändstiften och sköldkörteln är gaspedalen. Sköldkörteln har i sin tur koppling till binjurarna. Binjure- och sköldkörtelfunktionen är av yttersta vikt för ämnesomsättningen.

En hårmineralanalys visar om du har en långsam (SLOW) ämnesomsättning eller snabb (FAST) ämnesomsättning. Ämnesomsättningstyperna delas därefter upp i ytterligare fyra underkategorier, det vill säga totalt åtta typer som indikerar vilket stadie av stress din kropp befinner sig i. FAST 4 är till exempel utmattningsstadiet av stress (”utbrändhet”), och detta stadie kan med hjälp av kosttillskottsprogrammet ändras till ett lugnare stadie med mer energi och välmående som följd.

Utifrån analysen skräddarsyr Trace Elements ett kosttillskottsprogram som hjälper din kropp att rätt till eventuella obalanser. Balanseringen tar 2-3 månader. Små obalanser gör receptet litet och kan kosta ca 500 kr/månad (2-3 mån). Stora obalanser kräver mer omfattande insatser med många tabletter och en kostnad på ca 1000-2000 kr/månad (2-3 mån). Efter avslutad balansering rekommenderas en underhållsdos av ett multivitamin-mineralkomplex fram till omanalysen. Denna görs oftast efter 6 månader, varpå nya kostråd och recept tillhandahålls med korrigering utifrån vad kroppen klarat att rätta till, och vilka obalanser som eventuellt kvarstår. Hårmineralanalys är ingen quick-fix. Vår inre biokemi är komplicerad och obalanser har ofta tagit lång till att skapa, och tar därför ofta lång tid att återställa. Efter en andra omanalys ytterligare ett halvår senare, väljer de flesta därför att göra en HMA vartannat år för att ha koll på hur kroppen mår och veta exakt vilka kosttillskott man behöver istället för att äta det man tror att man behöver. Hårmineralanalys blir på så sätt ett verktyg att hålla i handen hela livet.

Boka tid hos

Vänersnäshälsan